KDO JSME

Autentická církev | Autentický život

Věříme, že život je jedním z největších zázraků a darů od Boha. Sbor LIFE Church je plný opravdových lidí s opravdovými příběhy, kteří prožívají Boží proměňující moc a lásku.

Naše poslání a vize


 • MILOVAT BOHA
 • MILOVAT LIDI
 • a vést OPRAVDU SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

CÍRKEV OTEVŘENÁ VŠEM

Mezinárodní

Jsme původně český sbor, jež získal brzy mezinárodní podobu a kde je každý vítán. A to se nám na LIFE Church nesmírně líbí.

Vícejazyčná

Ačkoli jsou naše bohoslužby vždy dvojjazyčné (česky a anglicky), uslyšíte na našich setkáních ještě mnoho dalších jazyků.

Multikulturní

U každého člověka si ceníme jeho kulturní jedinečnosti. Ale přišli jsme také na to, že Boží láska přesahuje veškeré kulturní hranice.

NAŠE SETKÁNÍ - CO OČEKÁVAT

PEČUJÍCÍ LIDÉ

Žádný sbor nemůže slíbit, že lidé v něm budou dokonalí. To nejlepší, co můžeme z naší strany nabídnout, je zájem a péče. A i v tom stále rosteme a potřebujeme od druhých trpělivost.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POZOR: Jestli hledáte církev, kde se schovat před lidmi, hledali byste na špatném místě. Pokud nám to dovolíte, uděláme vše proto, abychom Vás mohli osobně poznat.

PRAKTICKÉ UČENÍ

K čemu by nám bylo Boží Slovo, kdyby je nebylo možné aplikovat v každodenním životě, nebo kdyby mu nešlo rozumět? O obojí se snažíme v každém kázání.

Držíme Vám místo!

Víme, že navštívit nové prostředí, kde nevíte, co očekávat, může vzbuzovat obavy (ale v LIFE Church nezáleží na tom, kdo jste, co máte za sebou a odkud pocházíte, vítán je každý). Zde jsou některé často kladené otázky, které od lidí dostáváme:

Musím být křesťan, abych k vám mohl přijít?

Jistěže ne. Najdete zde lidi v různých etapách cesty víry.

Co si mám vzít na sebe?

Nemáme žádná pravidla oblékání „do kostela“. Záleží nám na VÁS, ne na vašem oblečení, přijďte v tom, v čem se cítíte pohodlně. (Ale něco na sebe hoďte.)

Co se děje během bohoslužby?

Obvykle to budou živé chvály (písně), modlitby k Bohu a prosby za osobní potřeby lidí, relevantní kázání (které si můžete poslechnout na našem podcastu) a každý týden probíhá i sbírka. Děti mají svůj vlastní program souběžně s bohoslužbou pro dospělé. Poté se otevírá naše LIFE Café, kde si u čaje nebo kávy můžeme povídat a vzájemně se poznat.

 

 

Můžu přijít i s dětmi?

Jistěže. Dětem se v našem speciálním programu velice líbí – máme bohoslužby pro děti ve věku 2 – 5 a 6 – 12 let.

 

 

 

 

Musím přispět do sbírky?

Naši členové dávají pravidelně dary a desátky. Pokud chcete, můžete jako hosté také přispět, ovšem zcela dobrovolně.

 

 

 

NÁŠ PŘÍBĚH

Každý život je příběhem, obsahuje začátek, průběh a konec. Ani naše církev není žádnou výjimkou, i my máme ten svůj. Většina příběhů je psaná písmeny, slovy a větami, ale ten náš je psán životy lidí, kteří se zde pravidelně scházejí. Stejně jako lidé, kteří jej utvářejí, kteří jsou součástí této rodiny, je to příběh živý a vzrušující.

Příběh s hlubokými kořeny

Jako církevní sbor jsme se poprvé sešli v únoru 1998 u pastora Jerryho a Ulli v obýváku. Od roku 1998 až do léta 2009 jsme působili jako občanské sdružení a nadace. V roce 2009 proběhla u ministerstva vnitra registrace devíti sborů Nové naděje a náš sbor nesl název „Církev Nová naděje – sbor Nové začátky“. Se vstupem do 20. roku naší existence jsme změnili název sboru na LIFE Church” – který lépe odráží to, kým teď jsme.

Příběh se zaměřením a jasnou vizí

Jsme přesvědčeni, že Bůh každého z nás stvořil tak, abychom s ním byli schopni navázat osobní vztah, abychom jej poznávali, byli s ním, a tak naplnili jedinečný smysl svého života. Bible nás učí o tom, kdo Bůh je a jak máme žít tento život. Křesťanská víra se týká spíše vztahů než pravidel a spíše Ježíše Krista než filozofie. Proto své poslání vyjadřujeme takto: „Milovat Boha, milovat lidi a vést opravdu smysluplný život.

Příběh s otevřenými kapitolami

Ať už věříte v Ježíše Krista dlouho, nebo máte jen otázky a chcete se o Bohu dozvědět více, budete u nás vždy vítáni. Budeme velmi rádi, když se i vy budete moci stát součástí budoucích kapitol příběhu LIFE Church.

PŘIŠEL JSEM, ABY MĚLI OPRAVDOVÝ A VĚČNÝ ŽIVOT,
ABY ZÍSKALI ŽIVOT V JEHO PLNOSTI

- Ježíš Kristus -

SEZNAMTE SE S NAŠÍMI PASTORY

1-Ulrike a Jerry Lilliard

Ulrike & Jerry Lilliard

Zakladající Pastoři

S Ulli jsme spolu 37 let, máme čtyři děti a 11 vnoučat. V Pána jsem uvěřil v r. 1976 v Jižní Koreji, když jsem tam sloužil v americké armádě. Děkuji Bohu, že mě vytáhl ze života ve spirále závislostí a různých sebedestruktivních návyků. Vyrůstal jsem v rodině vojáka, neustále jsme se stěhovali a pak jsem v tom pokračoval, když jsem v r. 1974 nastoupil do armády a sloužil jsem 10 let. V této době jsem se seznámil se svou ženou a přivedl jsem ji k Ježíši. Z armády jsme odešli v r. 1984 do služby Pánu v Německu, kde jsem pomáhal pár sborům. Pak jsme založili německý sbor, kde jsme s Ulli byli pastory 8 let. Tento sbor nás v lednu 1996 vyslal do České Republiky, kde jsme první dva roky sloužili na biblických školách a v místních sborech, a pak jsme založili další sbor tady v Praze. Jsme šťastní, že můžeme již 20 let být pastory tohoto sboru. Jako zvolený biskup Církve Nová naděje také dohlížím na dalších 10 sborů v ČR.

View More
2-Pavel Gregor

Pavel Gregor

Pomocný pastor

Svůj život jsem Kristu odevzdal ještě v dobách hluboké komunistické totality a stále zůstávám v úžasu nad Jeho neskutečnou dobrotou. Moji vizí i krédem je sloužit Bohu v církvi, která kráčí ve šlépějích Ježíše Krista. Zároveň je mou touhou, aby se církev přibližovala proroctví dle proroka Agea (2,6-9). Ve své službě dělám vše proto, aby se lidé v LIFE Church budovali dle Kristova a apoštolského učení.

View More
3-Kristina a Václav Jančovi

Kristina & Václav Jančovi

Pomocní pastoři

Manželé, rodiče, služebníci, učitelé a studenti zároveň. Život (Life) a církev (Church) jsou pro nás neoddělitelné. Služba v církvi (služba Bohu a lidem, které stvořil = Vám) není něco, co by stálo mimo „všední život“. Je nám ctí a potěšením, že v LIFE Church můžeme být součástí skvělé rodiny. Přijďte se o tom sami přesvědčit!

View More
4-Jana a Marek Bačovi

Jana & Marek Bačovi

Pastoři mládeže

Boží láska změnila nepopsatelným způsobem naše životy ještě během našeho mládí. A zřejmě i to je jeden z důvodů, proč jsme zaměřili své životy službě mladým. Jako pastoři mládeže věříme, že právě nastupující generace budou znovu obracet naši zem i celý svět pro Krista, že jej doslova pozitivně obrátí vzhůru nohama. Je naší nesmírnou ctí, že můžeme sloužit Bohu a mladým lidem právě ve sboru LIFE Church a jsem rádi, že naše srdce jsou již propojena s tolika mladými dušemi, na kterých můžeme vidět Boží dotek i Jeho požehnání. Jsme vždy šťastni, když můžeme vidět, jak mladí lidé rostou v lásce a vzájemné péči. Služba mládeži je naší vášní a tak zároveň dohlížíme na celonárodní mládežnické aktivity UPSIDE DOWN, kde dozorujeme a pomáháme s prací s mládeží ve všech sborech Církve Nová naděje.

View More

3 VERTIKÁLY NAŠÍ SLUŽBY

Je církve i dnes stále relevantní a dokáže pozitivně měnit životy lidí? ? Ano! A zde je několik důvodů, proč si to myslíme. Bible totiž říká: “Muži, milujte své manželky tak, jako Kristus miloval. církev. On za ni vydal sám sebe...” Pokud člověk odstraní Boha z církve, zbude mu pouze náboženství. Pokud člověk odstraní Boha ze svých vztahů, zůstanou mu zranění a zklamání. V LIFE Church tedy pracujeme společně na tom, aby tyto fundamentální vztahy byly opravdové a živé. Proto je první část naší mise “milovat Boha a milovat lidi”, a proto v druhé části deklarujeme vizi “vést život, jež má opravdový smysl”. Sám Ježíš položil za církev svůj život a a tak ukázal, že Mu na církvi skutečně záleží. A Jeho příkaz milovat jeden druhého dále ukazuje, že Mu stejně tak opravdově záleži na vztazích. Církev tu tedy má pro každého stále své nezaměnitelné místo.

Když se vás někdo zeptá: "Dáme si společně kafe? rozhodně tím nemyslí a neříká: "Dáme si kofein, cukr, mléko zalíté horkou vodou?" Ta otázka je pozvánka, snaha popovídat si a sdílet své životy. V dnešním hektické a uspěchaném světě je přímo nutné si dopřát chvíle, kdy člověk dokáže zpomalit, kdy se přestane dívat do obrazovky jakékoliv velikosti a začne naslouchat a povídat si. Svět se sice nepřestane točit, život bude plynout dál, ale dobrá káva a přátelský hovor dokážou nejen pomoci, ale leckdy i zázraky.
Kavárna LIFE Cafe bude proto otevřena zejména během aktivit LIFE Church a LIFE Centra. S rozvojem dalších aktivit však věříme, že brzy rozšířiíme otevírací hodiny kavárny.

NADCHÁZEJÍCÍ & SPECIALNÍ AKCE

Během roku pořádáme zvláštní setkání, na které srdečně zveme opět každého.

„ZMĚNA“ – nová jarní série

s radostí oznamujeme novou a velmi praktickou sérii kázání pod názvem „ZMĚNA“, která začne v neděli 20.5. 2018.

Naši pastoři Pavel, Václav a Marek nám pomohou prozkoumat, co skutečně znamená a jak vypadá nový život v Kristu. Odkryjeme nejen, kdo jsme v Kristu, ale také, co znamená žít tento úžasný život jako následovníci Krista.

Přijďte a získejte čerstvý pohled na Bibli, modlitbu, jak lépe porozumět svému vztahu s Bohem, Ježíšem a také Duchem svatým a také smyslu církve a proč je biblické společenství tak důležité!

Příštích 6 týdnů si udělejte čas a přijďte se občerstvit, znovu nastartovat a být proměněni! Série pokryje hned několik vitálních témat:

 • Identita – 20. 05.
 • Boží slovo – 27. 05.
 • Trojice – 03. 06.
 • Modlitba – 10. 06.
 • Církev – 17. 06.
 • Komunita – 24. 06.

Těšíme se na vás!
Pastoři LifeChurch

KÁZÁNÍ ON-LINE

„Takové je i mé slovo, jež s zmých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.“

Izaiáš 55:11, Bible

Veškeré kázání najdete přehledně na našem PODBEAN PODCASTU

DOČASNÉ MÍSTO

BOHOSLUŽBY V NEDĚLE od 11:00

Kvůli chystané rekonstrukci církevní budovy v Horních Počernicích se dočasně setkáváme v COPTH Průmyslové škole

Popis:

COPTH průmyslová škola je rohová žluto-červená budova na rohu křižovatky u Libeňského nádraží. Pro vstup prosím využijte přímo recepce z Poděbradské ulice a pak sledujte církevní ukazatele do areálu. V areálu školy je pak možné také pohodlně zaparkovat.

Spojení


 • Metro & autobus – nejlépe metrem B na Vysočasnkou a pak autobusem jednu zastavku s výstupem na Nádražní Libeň
 • Metro & tramvaj – pokud preferujete metro C, vyplatí se přesednout na Vltavské na tramvaj č. 15 a vystoupit na zastávce Nádraží Libeň
 • Tramvaj z centra – nejlepší je nasednout na tramvaj č. 8 a vystoupit na zastávce Nádraží Libeň
 • Vlakem – jakýkoli spoj, který má zastavků Nádaraží Libeň

FOND - REKONSTRUKCE NOVÉ CÍRKEVNÍ BUDOVY

Díky Boží milosti a štědrosti mnoha darců, budeme brzy schopni začít rekonstrukci a následně otevřít naši novou budovu s komunitním centrem. I s Vaší pomoci budeme schopni zashánout až 15.000 lidí, kteří bydlí v Horních Počernicích a okolí.

0
Nutný rozpočet na rekonstrukci (CZK)
Aktulní výše fondu 85% (DUBEN 2018) 85%

KONTAKTUJTE NÁS

Ať už máte jakoukoli otázku, prosbu či modlitební žádost, neváhejte a napište nám. Pokud se chcete podělit se svědectvím nebo nám finančně pomoci, určitě nás také kontaktujte. Vyplntě zde prosím formulář a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

Sledujte nás na Facebooku

Přidejte si nás a sledujte naše novinky

CÍRKEV S LOKÁLNÍM I GLOBÁLNÍM DOSAHEM

LIFE Church spolupracuje s mnoha církvemi i křesťanskými organizacemi po celém světě. Pracujeme společně, abychom mohli efektivně zasáhnout Prahu, střední Evropu a byli užiteční po celém světě. Jsme zakládající sbor Církve Nová Naděje v ČR a zároveň jsme součástí sítě Church of God.

NAŠE ČLENSTVÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE