KDO JSME

Autentická církev | Autentický život

Věříme, že život je jedním z největších zázraků a darů od Boha. Sbor LIFE Church je plný opravdových lidí s opravdovými příběhy, kteří prožívají Boží proměňující moc a lásku.

Naše poslání a vize


  • MILOVAT BOHA
  • MILOVAT LIDI
  • a vést OPRAVDU SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Facebook: Přidejte se k nám na Facebooku

YouTube: Sledujte naše on-line vysílání 

CÍRKEV OTEVŘENÁ VŠEM

Mezinárodní

Jsme původně český sbor, jež získal brzy mezinárodní podobu a kde je každý vítán. A to se nám na LIFE Church nesmírně líbí.

Vícejazyčná

Ačkoli jsou naše bohoslužby vždy dvojjazyčné (česky a anglicky), uslyšíte na našich setkáních ještě mnoho dalších jazyků.

Multikulturní

U každého člověka si ceníme jeho kulturní jedinečnosti. Ale přišli jsme také na to, že Boží láska přesahuje veškeré kulturní hranice.

NAŠE SETKÁNÍ - CO OČEKÁVAT

PEČUJÍCÍ LIDÉ

Žádný sbor nemůže slíbit, že lidé v něm budou dokonalí. To nejlepší, co můžeme z naší strany nabídnout, je zájem a péče. A i v tom stále rosteme a potřebujeme od druhých trpělivost.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POZOR: Jestli hledáte církev, kde se schovat před lidmi, hledali byste na špatném místě. Pokud nám to dovolíte, uděláme vše proto, abychom Vás mohli osobně poznat.

PRAKTICKÉ UČENÍ

K čemu by nám bylo Boží Slovo, kdyby je nebylo možné aplikovat v každodenním životě, nebo kdyby mu nešlo rozumět? O obojí se snažíme v každém kázání.

Držíme Vám místo!

Víme, že navštívit nové prostředí, kde nevíte, co očekávat, může vzbuzovat obavy (ale v LIFE Church nezáleží na tom, kdo jste, co máte za sebou a odkud pocházíte, vítán je každý). Zde jsou některé často kladené otázky, které od lidí dostáváme:

Musím být křesťan, abych k vám mohl přijít?

Jistěže ne. Najdete zde lidi v různých etapách cesty víry.

Co si mám vzít na sebe?

Nemáme žádná pravidla oblékání „do kostela“. Záleží nám na VÁS, ne na vašem oblečení, přijďte v tom, v čem se cítíte pohodlně. (Ale něco na sebe hoďte.)

Co se děje během bohoslužby?

Obvykle to budou živé chvály (písně), modlitby k Bohu a prosby za osobní potřeby lidí, relevantní kázání (které si můžete poslechnout na našem podcastu) a každý týden probíhá i sbírka. Děti mají svůj vlastní program souběžně s bohoslužbou pro dospělé. Poté se otevírá naše LIFE Café, kde si u čaje nebo kávy můžeme povídat a vzájemně se poznat.

 

 

Můžu přijít i s dětmi?

Jistěže. Dětem se v našem speciálním programu velice líbí – máme bohoslužby pro děti ve věku 2 – 5 a 6 – 12 let.

 

 

 

 

Musím přispět do sbírky?

Naši členové dávají pravidelně dary a desátky. Pokud chcete, můžete jako hosté také přispět, ovšem zcela dobrovolně.

 

 

 

NÁŠ PŘÍBĚH

Každý život je příběhem, obsahuje začátek, průběh a konec. Ani naše církev není žádnou výjimkou, i my máme ten svůj. Většina příběhů je psaná písmeny, slovy a větami, ale ten náš je psán životy lidí, kteří se zde pravidelně scházejí. Stejně jako lidé, kteří jej utvářejí, kteří jsou součástí této rodiny, je to příběh živý a vzrušující.

Příběh s hlubokými kořeny

Jako církevní sbor jsme se poprvé sešli v únoru 1998 u pastora Jerryho a Ulli v obýváku. Od roku 1998 až do léta 2009 jsme působili jako občanské sdružení a nadace. V roce 2009 proběhla u ministerstva vnitra registrace devíti sborů Nové naděje a náš sbor nesl název „Církev Nová naděje – sbor Nové začátky“. Se vstupem do 20. roku naší existence jsme změnili název sboru na LIFE Church” – který lépe odráží to, kým teď jsme.

Příběh se zaměřením a jasnou vizí

Jsme přesvědčeni, že Bůh každého z nás stvořil tak, abychom s ním byli schopni navázat osobní vztah, abychom jej poznávali, byli s ním, a tak naplnili jedinečný smysl svého života. Bible nás učí o tom, kdo Bůh je a jak máme žít tento život. Křesťanská víra se týká spíše vztahů než pravidel a spíše Ježíše Krista než filozofie. Proto své poslání vyjadřujeme takto: „Milovat Boha, milovat lidi a vést opravdu smysluplný život.

Příběh s otevřenými kapitolami

Ať už věříte v Ježíše Krista dlouho, nebo máte jen otázky a chcete se o Bohu dozvědět více, budete u nás vždy vítáni. Budeme velmi rádi, když se i vy budete moci stát součástí budoucích kapitol příběhu LIFE Church.

PŘIŠEL JSEM, ABY MĚLI OPRAVDOVÝ A VĚČNÝ ŽIVOT,
ABY ZÍSKALI ŽIVOT V JEHO PLNOSTI

- Ježíš Kristus -

SEZNAMTE SE S NAŠIMI PASTORY

1-Ulrike a Jerry Lilliard

Ulrike & Jerry Lilliard

Zakladající Pastoři

S Ulli jsme spolu 37 let, máme čtyři děti a 11 vnoučat. V Pána jsem uvěřil v r. 1976 v Jižní Koreji, když jsem tam sloužil v americké armádě. Děkuji Bohu, že mě vytáhl ze života ve spirále závislostí a různých sebedestruktivních návyků. Vyrůstal jsem v rodině vojáka, neustále jsme se stěhovali a pak jsem v tom pokračoval, když jsem v r. 1974 nastoupil do armády a sloužil jsem 10 let. V této době jsem se seznámil se svou ženou a přivedl jsem ji k Ježíši. Z armády jsme odešli v r. 1984 do služby Pánu v Německu, kde jsem pomáhal pár sborům. Pak jsme založili německý sbor, kde jsme s Ulli byli pastory 8 let. Tento sbor nás v lednu 1996 vyslal do České Republiky, kde jsme první dva roky sloužili na biblických školách a v místních sborech, a pak jsme založili další sbor tady v Praze. Jsme šťastní, že můžeme již 20 let být pastory tohoto sboru. Jako zvolený biskup Církve Nová naděje také dohlížím na dalších 10 sborů v ČR.

View More
2-Pavel Gregor

Pavel Gregor

Pomocný pastor

Svůj život jsem Kristu odevzdal ještě v dobách hluboké komunistické totality a stále zůstávám v úžasu nad Jeho neskutečnou dobrotou. Moji vizí i krédem je sloužit Bohu v církvi, která kráčí ve šlépějích Ježíše Krista. Zároveň je mou touhou, aby se církev přibližovala proroctví dle proroka Agea (2,6-9). Ve své službě dělám vše proto, aby se lidé v LIFE Church budovali dle Kristova a apoštolského učení.

View More
3-Kristina a Václav Jančovi

Kristina & Václav Jančovi

Pomocní pastoři

Manželé, rodiče, služebníci, učitelé a studenti zároveň. Život (Life) a církev (Church) jsou pro nás neoddělitelné. Služba v církvi (služba Bohu a lidem, které stvořil = Vám) není něco, co by stálo mimo „všední život“. Je nám ctí a potěšením, že v LIFE Church můžeme být součástí skvělé rodiny. Přijďte se o tom sami přesvědčit!

View More
4-Jana a Marek Bačovi

Jana & Marek Bačovi

Pastoři mládeže

Boží láska změnila nepopsatelným způsobem naše životy ještě během našeho mládí. A zřejmě i to je jeden z důvodů, proč jsme zaměřili své životy službě mladým. Jako pastoři mládeže věříme, že právě nastupující generace budou znovu obracet naši zem i celý svět pro Krista, že jej doslova pozitivně obrátí vzhůru nohama. Je naší nesmírnou ctí, že můžeme sloužit Bohu a mladým lidem právě ve sboru LIFE Church a jsem rádi, že naše srdce jsou již propojena s tolika mladými dušemi, na kterých můžeme vidět Boží dotek i Jeho požehnání. Jsme vždy šťastni, když můžeme vidět, jak mladí lidé rostou v lásce a vzájemné péči. Služba mládeži je naší vášní a tak zároveň dohlížíme na celonárodní mládežnické aktivity UPSIDE DOWN, kde dozorujeme a pomáháme s prací s mládeží ve všech sborech Církve Nová naděje.

View More

3 VERTIKÁLY NAŠÍ SLUŽBY

Je církve i dnes stále relevantní a dokáže pozitivně měnit životy lidí? ? Ano! A zde je několik důvodů, proč si to myslíme. Bible totiž říká: “Muži, milujte své manželky tak, jako Kristus miloval. církev. On za ni vydal sám sebe...” Pokud člověk odstraní Boha z církve, zbude mu pouze náboženství. Pokud člověk odstraní Boha ze svých vztahů, zůstanou mu zranění a zklamání. V LIFE Church tedy pracujeme společně na tom, aby tyto fundamentální vztahy byly opravdové a živé. Proto je první část naší mise “milovat Boha a milovat lidi”, a proto v druhé části deklarujeme vizi “vést život, jež má opravdový smysl”. Sám Ježíš položil za církev svůj život a a tak ukázal, že Mu na církvi skutečně záleží. A Jeho příkaz milovat jeden druhého dále ukazuje, že Mu stejně tak opravdově záleži na vztazích. Církev tu tedy má pro každého stále své nezaměnitelné místo.

Když se vás někdo zeptá: "Dáme si společně kafe? rozhodně tím nemyslí a neříká: "Dáme si kofein, cukr, mléko zalíté horkou vodou?" Ta otázka je pozvánka, snaha popovídat si a sdílet své životy. V dnešním hektické a uspěchaném světě je přímo nutné si dopřát chvíle, kdy člověk dokáže zpomalit, kdy se přestane dívat do obrazovky jakékoliv velikosti a začne naslouchat a povídat si. Svět se sice nepřestane točit, život bude plynout dál, ale dobrá káva a přátelský hovor dokážou nejen pomoci, ale leckdy i zázraky.
Kavárna LIFE Cafe bude proto otevřena zejména během aktivit LIFE Church a LIFE Centra. S rozvojem dalších aktivit však věříme, že brzy rozšířiíme otevírací hodiny kavárny.

KÁZÁNÍ ON-LINE

„Takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.“

Izaiáš 55:11, Bible

Veškeré kázání najdete přehledně na našem LIFE CHURCH PODCASTU NEBO SPOTIFY

Facebook: Přidejte se k nám na Facebooku 

YouTube: Sledujte naše on-line vysílání

NOVÉ A PERMANENTNÍ MÍSTO

BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI OD 11:00

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA – PRO JEHO SLÁVU

Díky Boží dobrotě a milosti, díky obrovskému úsilí, věrnosti a štědrosti mnohých dárců i pomocníků jsme v červenci 2018 otevřeli pro členy sboru i veřejnost novou církevní budovu, kterou naleznete hned za divadlem v Horních Počernicích v křížení ulic Hrdoňovická a Melčovská. U budovy lze zaparkovat, případně můžete využít parkovací místa poblíž divadla.

SLUŽBA LIDEM Z UKRAJINY

Pozvánka na naše církevní setkání v ukrajinštině – budeme mít dostupný simultární překlad (pouze osobně, nikoliv online)! Sdílejte info prosím dále.

SLUŽBA DĚTEM

Máme program pro děti ve věku 2 – 5 a 6 – 12 let. Pro děti do 1,5 roku můžete využít naši místnost pro nejmenší, kde je možné celou bohoslužbu poslouchat.

SPOJENÍ


  • Metro & autobus – metrem na konečnou stanici B, zastávka Černý Most, dále pak přestup na autobusové linky 141, 171, 303, 304, 353 na zastávku Lukavecká (případně některé linky až na zastávku Divadlo Horní Počernice). Dále se vydejte směrem k divadlu.
  • Vlak & autobus – pohodlně se lze dopravit také vlakem ze stanic Praha – Masarykovo nádráži nebo stanice Praha Vysočany. Výstup v zastávce Praha – Horní Počernice. Ze stanice je to pěšky cca 10 minut, případně jednu stanici výše uvedenými autobusovými linkami.
  • Vozem – odbočte z hlavní Počernické ulice Náchodská do ulice Hrdoňovická. Budova se nachází na křižovatce ulic Hrdoňovická a Mečovská.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Rádi vás osobně uvítáme každou neděli na naší bohoslužbě, která začíná v 11:00. Pokud máte dotazy, vyplňte zde prosím formulář a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

Sledujte nás na Facebooku

Přidejte si nás a sledujte naše novinky

CÍRKEV S LOKÁLNÍM I GLOBÁLNÍM DOSAHEM

LIFE Church spolupracuje s mnoha církvemi i křesťanskými organizacemi po celém světě. Pracujeme společně, abychom mohli efektivně zasáhnout Prahu, střední Evropu a byli užiteční po celém světě. Jsme zakládající sbor Církve Nová Naděje v ČR a zároveň jsme součástí sítě Church of God.

NAŠE ČLENSTVÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE