KDO JSME

Autentická církev | Autentický život

Věříme, že život je jedním z největších zázraků a darů od Boha. Sbor LIFE Church je plný opravdových lidí s opravdovými příběhy, kteří prožívají Boží proměňující moc a lásku.

Naše poslání a vize


 • MILOVAT BOHA
 • MILOVAT LIDI
 • a vést OPRAVDU SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Sledujte naše on-line vysílání kázání každou neděli na našem Facebooku od 11:00.

CÍRKEV OTEVŘENÁ VŠEM

Mezinárodní

Jsme původně český sbor, jež získal brzy mezinárodní podobu a kde je každý vítán. A to se nám na LIFE Church nesmírně líbí.

Vícejazyčná

Ačkoli jsou naše bohoslužby vždy dvojjazyčné (česky a anglicky), uslyšíte na našich setkáních ještě mnoho dalších jazyků.

Multikulturní

U každého člověka si ceníme jeho kulturní jedinečnosti. Ale přišli jsme také na to, že Boží láska přesahuje veškeré kulturní hranice.

NAŠE SETKÁNÍ - CO OČEKÁVAT

PEČUJÍCÍ LIDÉ

Žádný sbor nemůže slíbit, že lidé v něm budou dokonalí. To nejlepší, co můžeme z naší strany nabídnout, je zájem a péče. A i v tom stále rosteme a potřebujeme od druhých trpělivost.

PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA

POZOR: Jestli hledáte církev, kde se schovat před lidmi, hledali byste na špatném místě. Pokud nám to dovolíte, uděláme vše proto, abychom Vás mohli osobně poznat.

PRAKTICKÉ UČENÍ

K čemu by nám bylo Boží Slovo, kdyby je nebylo možné aplikovat v každodenním životě, nebo kdyby mu nešlo rozumět? O obojí se snažíme v každém kázání.

Držíme Vám místo!

Víme, že navštívit nové prostředí, kde nevíte, co očekávat, může vzbuzovat obavy (ale v LIFE Church nezáleží na tom, kdo jste, co máte za sebou a odkud pocházíte, vítán je každý). Zde jsou některé často kladené otázky, které od lidí dostáváme:

Musím být křesťan, abych k vám mohl přijít?

Jistěže ne. Najdete zde lidi v různých etapách cesty víry.

Co si mám vzít na sebe?

Nemáme žádná pravidla oblékání „do kostela“. Záleží nám na VÁS, ne na vašem oblečení, přijďte v tom, v čem se cítíte pohodlně. (Ale něco na sebe hoďte.)

Co se děje během bohoslužby?

Obvykle to budou živé chvály (písně), modlitby k Bohu a prosby za osobní potřeby lidí, relevantní kázání (které si můžete poslechnout na našem podcastu) a každý týden probíhá i sbírka. Děti mají svůj vlastní program souběžně s bohoslužbou pro dospělé. Poté se otevírá naše LIFE Café, kde si u čaje nebo kávy můžeme povídat a vzájemně se poznat.

 

 

Můžu přijít i s dětmi?

Jistěže. Dětem se v našem speciálním programu velice líbí – máme bohoslužby pro děti ve věku 2 – 5 a 6 – 12 let.

 

 

 

 

Musím přispět do sbírky?

Naši členové dávají pravidelně dary a desátky. Pokud chcete, můžete jako hosté také přispět, ovšem zcela dobrovolně.

 

 

 

NÁŠ PŘÍBĚH

Každý život je příběhem, obsahuje začátek, průběh a konec. Ani naše církev není žádnou výjimkou, i my máme ten svůj. Většina příběhů je psaná písmeny, slovy a větami, ale ten náš je psán životy lidí, kteří se zde pravidelně scházejí. Stejně jako lidé, kteří jej utvářejí, kteří jsou součástí této rodiny, je to příběh živý a vzrušující.

Příběh s hlubokými kořeny

Jako církevní sbor jsme se poprvé sešli v únoru 1998 u pastora Jerryho a Ulli v obýváku. Od roku 1998 až do léta 2009 jsme působili jako občanské sdružení a nadace. V roce 2009 proběhla u ministerstva vnitra registrace devíti sborů Nové naděje a náš sbor nesl název „Církev Nová naděje – sbor Nové začátky“. Se vstupem do 20. roku naší existence jsme změnili název sboru na LIFE Church” – který lépe odráží to, kým teď jsme.

Příběh se zaměřením a jasnou vizí

Jsme přesvědčeni, že Bůh každého z nás stvořil tak, abychom s ním byli schopni navázat osobní vztah, abychom jej poznávali, byli s ním, a tak naplnili jedinečný smysl svého života. Bible nás učí o tom, kdo Bůh je a jak máme žít tento život. Křesťanská víra se týká spíše vztahů než pravidel a spíše Ježíše Krista než filozofie. Proto své poslání vyjadřujeme takto: „Milovat Boha, milovat lidi a vést opravdu smysluplný život.

Příběh s otevřenými kapitolami

Ať už věříte v Ježíše Krista dlouho, nebo máte jen otázky a chcete se o Bohu dozvědět více, budete u nás vždy vítáni. Budeme velmi rádi, když se i vy budete moci stát součástí budoucích kapitol příběhu LIFE Church.

PŘIŠEL JSEM, ABY MĚLI OPRAVDOVÝ A VĚČNÝ ŽIVOT,
ABY ZÍSKALI ŽIVOT V JEHO PLNOSTI

- Ježíš Kristus -

SEZNAMTE SE S NAŠÍMI PASTORY

1-Ulrike a Jerry Lilliard

Ulrike & Jerry Lilliard

Zakladající Pastoři

S Ulli jsme spolu 37 let, máme čtyři děti a 11 vnoučat. V Pána jsem uvěřil v r. 1976 v Jižní Koreji, když jsem tam sloužil v americké armádě. Děkuji Bohu, že mě vytáhl ze života ve spirále závislostí a různých sebedestruktivních návyků. Vyrůstal jsem v rodině vojáka, neustále jsme se stěhovali a pak jsem v tom pokračoval, když jsem v r. 1974 nastoupil do armády a sloužil jsem 10 let. V této době jsem se seznámil se svou ženou a přivedl jsem ji k Ježíši. Z armády jsme odešli v r. 1984 do služby Pánu v Německu, kde jsem pomáhal pár sborům. Pak jsme založili německý sbor, kde jsme s Ulli byli pastory 8 let. Tento sbor nás v lednu 1996 vyslal do České Republiky, kde jsme první dva roky sloužili na biblických školách a v místních sborech, a pak jsme založili další sbor tady v Praze. Jsme šťastní, že můžeme již 20 let být pastory tohoto sboru. Jako zvolený biskup Církve Nová naděje také dohlížím na dalších 10 sborů v ČR.

View More
2-Pavel Gregor

Pavel Gregor

Pomocný pastor

Svůj život jsem Kristu odevzdal ještě v dobách hluboké komunistické totality a stále zůstávám v úžasu nad Jeho neskutečnou dobrotou. Moji vizí i krédem je sloužit Bohu v církvi, která kráčí ve šlépějích Ježíše Krista. Zároveň je mou touhou, aby se církev přibližovala proroctví dle proroka Agea (2,6-9). Ve své službě dělám vše proto, aby se lidé v LIFE Church budovali dle Kristova a apoštolského učení.

View More
3-Kristina a Václav Jančovi

Kristina & Václav Jančovi

Pomocní pastoři

Manželé, rodiče, služebníci, učitelé a studenti zároveň. Život (Life) a církev (Church) jsou pro nás neoddělitelné. Služba v církvi (služba Bohu a lidem, které stvořil = Vám) není něco, co by stálo mimo „všední život“. Je nám ctí a potěšením, že v LIFE Church můžeme být součástí skvělé rodiny. Přijďte se o tom sami přesvědčit!

View More
4-Jana a Marek Bačovi

Jana & Marek Bačovi

Pastoři mládeže

Boží láska změnila nepopsatelným způsobem naše životy ještě během našeho mládí. A zřejmě i to je jeden z důvodů, proč jsme zaměřili své životy službě mladým. Jako pastoři mládeže věříme, že právě nastupující generace budou znovu obracet naši zem i celý svět pro Krista, že jej doslova pozitivně obrátí vzhůru nohama. Je naší nesmírnou ctí, že můžeme sloužit Bohu a mladým lidem právě ve sboru LIFE Church a jsem rádi, že naše srdce jsou již propojena s tolika mladými dušemi, na kterých můžeme vidět Boží dotek i Jeho požehnání. Jsme vždy šťastni, když můžeme vidět, jak mladí lidé rostou v lásce a vzájemné péči. Služba mládeži je naší vášní a tak zároveň dohlížíme na celonárodní mládežnické aktivity UPSIDE DOWN, kde dozorujeme a pomáháme s prací s mládeží ve všech sborech Církve Nová naděje.

View More

3 VERTIKÁLY NAŠÍ SLUŽBY

Je církve i dnes stále relevantní a dokáže pozitivně měnit životy lidí? ? Ano! A zde je několik důvodů, proč si to myslíme. Bible totiž říká: “Muži, milujte své manželky tak, jako Kristus miloval. církev. On za ni vydal sám sebe...” Pokud člověk odstraní Boha z církve, zbude mu pouze náboženství. Pokud člověk odstraní Boha ze svých vztahů, zůstanou mu zranění a zklamání. V LIFE Church tedy pracujeme společně na tom, aby tyto fundamentální vztahy byly opravdové a živé. Proto je první část naší mise “milovat Boha a milovat lidi”, a proto v druhé části deklarujeme vizi “vést život, jež má opravdový smysl”. Sám Ježíš položil za církev svůj život a a tak ukázal, že Mu na církvi skutečně záleží. A Jeho příkaz milovat jeden druhého dále ukazuje, že Mu stejně tak opravdově záleži na vztazích. Církev tu tedy má pro každého stále své nezaměnitelné místo.

Když se vás někdo zeptá: "Dáme si společně kafe? rozhodně tím nemyslí a neříká: "Dáme si kofein, cukr, mléko zalíté horkou vodou?" Ta otázka je pozvánka, snaha popovídat si a sdílet své životy. V dnešním hektické a uspěchaném světě je přímo nutné si dopřát chvíle, kdy člověk dokáže zpomalit, kdy se přestane dívat do obrazovky jakékoliv velikosti a začne naslouchat a povídat si. Svět se sice nepřestane točit, život bude plynout dál, ale dobrá káva a přátelský hovor dokážou nejen pomoci, ale leckdy i zázraky.
Kavárna LIFE Cafe bude proto otevřena zejména během aktivit LIFE Church a LIFE Centra. S rozvojem dalších aktivit však věříme, že brzy rozšířiíme otevírací hodiny kavárny.

NAŠE AKTIVITY

Potkáme se v neděli

Scházíme se každou neděli od 11:00, těšíme se na vás!

kázání každou neděli na našem Facebooku (církev začíná v 11:00, kázání vysíláme cca. od 11:30, chvály nejsou nahrávané).

 

Pastor Jerry

Biblické skupinky

Scházíme se 1×14 dní ve středu, každý je srdečně vítaný.

KDY: V církvi začínáme v 19:00 společným občerstvením, od 19:30 máme biblické vyučování, které můžete sledovat také on-line na našem Facebooku a následně máme společnou diskuzi a modlitby. Naše další setkání bude 2. září 2020.

KDE: Life Church v Horních Počernicích a na různých místech v Praze.

KÁZÁNÍ ON-LINE

„Takové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání.“

Izaiáš 55:11, Bible

Veškeré kázání najdete přehledně na našem LIFE CHURCH PODCASTU NEBO SPOTIFY

Sledujte naše on-line vysílání KÁZÁNÍ KAŽDOU NEDĚLI NA NAŠEM FACEBOOKU od 11:00.

NOVÉ A PERMANENTNÍ MÍSTO

BOHOSLUŽBY KAŽDOU NEDĚLI OD 11:00

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA – PRO JEHO SLÁVU

Díky Boží dobrotě a milosti, díky obrovskému úsilí, věrnosti a štědrosti mnohých dárců i pomocníků jsme v červenci 2018 otevřeli pro členy sboru i veřejnost novou církevní budovu, kterou naleznete hned za divadlem v Horních Počernicích v křížení ulic Hrdoňovická a Melčovská. U budovy lze zaparkovat, případně můžete využít parkovací místa poblíž divadla.

SLUŽBA DĚTEM

Máme program pro děti ve věku 2 – 5 a 6 – 12 let. Pro děti do 1,5 roku můžete využít naši místnost pro nejmenší, kde je možné celou bohoslužbu poslouchat.

SPOJENÍ


 • Metro & autobus – metrem na konečnou stanici B, zastávka Černý Most, dále pak přestup na autobusové linky 141, 171, 303, 304, 353 na zastávku Lukavecká (případně některé linky až na zastávku Divadlo Horní Počernice). Dále se vydejte směrem k divadlu.
 • Vlak & autobus – pohodlně se lze dopravit také vlakem ze stanic Praha – Masarykovo nádráži nebo stanice Praha Vysočany. Výstup v zastávce Praha – Horní Počernice. Ze stanice je to pěšky cca 10 minut, případně jednu stanici výše uvedenými autobusovými linkami.
 • Vozem – odbočte z hlavní Počernické ulice Náchodská do ulice Hrdoňovická. Budova se nachází na křižovatce ulic Hrdoňovická a Mečovská.

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

Rádi vás osobně uvítáme každou neděli na naší bohoslužbě, která začíná v 11:00. Pokud máte dotazy, vyplňte zde prosím formulář a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

Sledujte nás na Facebooku

Přidejte si nás a sledujte naše novinky

CÍRKEV S LOKÁLNÍM I GLOBÁLNÍM DOSAHEM

LIFE Church spolupracuje s mnoha církvemi i křesťanskými organizacemi po celém světě. Pracujeme společně, abychom mohli efektivně zasáhnout Prahu, střední Evropu a byli užiteční po celém světě. Jsme zakládající sbor Církve Nová Naděje v ČR a zároveň jsme součástí sítě Church of God.

NAŠE ČLENSTVÍ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

WHO WE ARE

Authentic Life | Authentic Church

We believe that life is one of the greatest miracles and gifts from God. LIFE church is full of genuine people with real stories, who are experiencing God’s life-transforming power and love.

Why we exist


 • To LOVE GOD
 • To LOVE PEOPLE
 • And live a LIFE THAT TRULY MATTERS

Follow us on our Facebook and watch the live streaming of our Sunday’s service at 11:00.

OPEN TO EVERYONE

Multinational

What started as a Czech Church, has taken on an international flavor, and everyone is welcome. That is what we love about Life church.

Multilingual

Though our Church services are bilingual (Czech + English), in our get-togethers you will hear many other languages spoken.

Mutlicultural

We celebrate the cultural uniqueness of each person. But we have discovered that the love of God transcends all cultural boundaries.

WHAT TO EXPECT

CARING PEOPLE

Caring people, not perfect people that is the best that any church can promise. We are growing too, so be patient with us.

FRIENDLY ATMOSPHERE

WARNING: If you are looking for a church to hide in, you have come to the wrong place. We will do our best to get to know you if you allow us to.

PRACTICAL TEACHING

If the word of God cannot be applied to every day living, or cannot be understood, what good is it? We will do our best to do both in every message.

We are saving a seat for you

We know, going to any new place can be a little bit scary, if you don’t know what to expect. Here are a few frequently asked questions that others have asked.

Do I have to be a Christian to attend?

Absolutely not. You will find people at various stages of their faith journey.

How should I be dressed?

There is no dress code for Church. We care about YOU, not what you’re wearing, so feel free to come in whatever is comfortable for you. (Just wear clothes)

What happens during the service?

Typically there will be lively worship, prayers to God and for people’s personal needs, relevant messages (visit the our podcasts on Anchor) and we receive our weekly offerings. Children have their own programs parallel to the adult service. After the service our Life Cafe will be open to hang out, have some coffee/tea and get to know one another.

 

 

 

Can I bring my children?

Absolutely. Kids love our special kids church program, for kids ages 2-5 years and 6-12.

 

 

Do I have to make a donation?

Every Sunday, our members give their tithes and offerings; as a guest feel free to participate if you would like to, but no pressure.

 

 

OUR STORY

Every life has a story, a beginning, a middle and an end. Our Church is no exception, we have a story too. Most stories are written with letters and sentences, but our story is written with the lives of people who regularly come. It is as alive and as exciting as the people who are part of this family.

A Story with Deep Roots

February 1998 this church was started in Pastor Jerry and Ulli’s living room. From 1998 till 2009 we were operating as a civic club and a foundation. Since 2009 when we officially registered the 9 Churches of New Hope, we were called “Církev Nová naděje sbor Nové začátky”. When we entered the 20th year, we celebrated and changed our name to “LIFE Church” which better reflects who we are today.

 A Story with Purpose and Vision

We are convinced that God created each of us to know Him and to live out our unique purpose with him. The Bible teaches us who God is and how to live this Life. The Christian faith is about relationships rather than rules and more about Jesus Christ than a philosophy. Therefore, our mission statement is „Love God, Love people, and live a Life that truly matters.“

A Story with Open Chapters

Whether you are a long time believer in Jesus Christ or you simply have questions and want to know more about God, you are welcome to join us and become a part of the future chapters of our Life Church story.

I CAME SO THEY CAN HAVE ETERNAL AND REAL LIFE, MORE AND BETTER LIFE THAN THEY EVER DREAMED OF

- Jesus Christ -

MEET OUR PASTORAL TEAM

THE 3 FACETS OF LIFE

Is the Church relevant for people’s lives today? Yes, it is, and here are a few reasons why. The Bible says, “Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave his life for it.” If God is removed from Church you have dead religion, if you remove God from human relationships you are left with brokenness. Life Church is working to keep these foundational relationships real and alive. The first part of our mission statement is to “Love God and Love people”. The second part is “To live a life that truly matters”. Jesus gave his life for the Church, that shows us that the Church truly matters, and his command to love one another, shows relationships truly matter.

When someone says, "Lets get a cup of coffee" they are not saying, "you need caffeine, cream, sugar and hot water." They are actually inviting you to connect, to converse, and to share life. In our hectic crazy world, take the time to slow down, stop staring into a screen, listen and talk. Here is a thought, "Life happens, but a Coffee and good conversations can help."
The Cafe will be opened primarily during the activities of the Life Church and the Life Center. While the opening hours in the beginning will be minimal, we hope to increase the number of opening hours as our programs increase.

OUR REGULAR ACTIVITIES

LET’S MEET ON SUNDAY

We look forward to see you on Sunday, we start at 11am.

Follow us on our Facebook and watch the live streaming of our Sunday’s service (Church starts at 11:00, live stream starts around 11:30 – sorry, we don’t film the worship time).

Pastor Jerry

Home groups

We meet every second Wednesday, everyone is welcome.

WHEN: We start at our church address at 19:00 with refreshment, 19:30-20:00 is a Bible teaching (Follow us on our Facebook and watch the live streaming) and then discussion + prayers. Our next Life Group will be on 2nd of September.

WHERE: At Life Church and across Prague.

ON-LINE MESSAGES

„My WORD shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it.“

Isaiah 55:11, Bible

You may find all our sermon on LIFE CHURCH PODCASTS+ SPOTIFY

Follow us on our Facebook and watch the live streaming of our Sunday’s service at 11:00.

OUR LOCATION

SERVICE TIME - EVERY SUNDAY AT 11:00AM

We are delighted to invite you to our church building in Horní Počernice!

DIRECTIONS

Thanks to God’s goodness and grace, and the enormous dedication, loyalty and generosity of many donors and helpers, we have opened new church building in July of 2018 located just behind the Horní Počernice Theater. The new building is located at the crossing of Hrdoňovická and Melčovská streets. You can park your car near the building or near the theater.

MINISTRY TO KIDS

We have a program for kids ages 2-5 years and 6-12 years. We have also a special room for the smallest kids (up to 1,5 years), you can enjoy there listening the whole service.

CONNECTIONS


 • Metro & Bus – take metro B line to Černý Most (end station) and then take bus nr. 141, 171, 304, 305 or 353 to stop Lukavecká (or with some buses even to the stop Divadlo Horní poečernice).
 • Train from city center – go by train from Masarykovo Nádraží (or from Vysočany) to Praha Horní Počernice station
 • Carturn from the main street Náchodská to the street Hrdoňovická. The building is located at the intersection of Hrdoňovická and Mečovská streets

KEEP IN TOUCH

Feel free to visit us on our regular sunday services or contact us. If you have questions, please fill out the contact form with your information and we will get back to you as soon as possible!

GLOBAL AND LOCAL REACH

LIFE Church cooperates with many other Christian Churches in Czech and across the globe. We are a founding member of New Hope Churches in the Czech Republic and part of Church of God network.

LIFE CHURCH MEMBERSHIP, NETWORKS AND AFFILIATES